DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   | 

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement bevat algemene bepalingen over:

  • De ledenlijst – De lijst van de beschermende leden – De lijst van de ereleden – De lijst van de sympathiserende leden
  • Verplichtingen van de bedrijfsjuristen
  • De algemene vergadering
  • De raad
  • Het bureau
  • De voorzitter en ondervoorzitter(s) van het Instituut
  • De secretarissen
  • De penningmeester
  • De rekeningen en de begroting

Download het Huishoudelijk Reglement

DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   |