DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   | 

Praktische modaliteiten

Toelatingsvoorwaarden  

  • De Legal Management Academy is uitsluitend voorbehouden voor bedrijfsjuristen ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut
  • Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 per module
  • Deelnemers aan minstens 5 modules krijgen voorrang bij de inschrijvingen. Inschrijven per bedrijfsjuridische dienst voor minstens 5 modules is eveneens mogelijk

De inschrijvingen worden in principe aanvaard in volgorde van inschrijvingen. Van deze volgorde kan worden afgeweken, om de diversiteit alsook het optimale nut voor elke deelnemer van de deelnemersgroep te verzekeren. Bij voldoende inschrijvingen zullen bijkomende sessies worden georganiseerd.

Modules  

Er is onthaal voorzien vanaf 8.30 uur. De opleiding start om 9.00 uur. Om 12.30 uur is er een broodjeslunch voorzien.  

De opleiding wordt afhankelijk van de sprekers gegeven in het Nederlands, Frans of Engels.  

Voor een overzicht van de modules, ga naar Modules.  

Locatie  

VBO
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel  

Prijs  

  • 1 module: € 250
  • 5 modules: € 1.000
  • 6 modules: € 1.200 

Deze prijs omvat de deelname, het cursusmateriaal, een broodjeslunch en drank.     

Solojuristen betalen € 200 per module.  Deze prijsaanpassing gebeurt automatisch bij inschrijving.

Getuigschrift  

Deelnemers die individueel of als bedrijfsjuridische dienst minstens 5 modules gevolgd hebben ontvangen een getuigschrift, dat zal worden uitgereikt op een afsluitende plechtigheid.   

Contact  

DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   |