DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   | 

Legal Management Academy

Legal Management Academy 2015

Download de brochure van de Legal Management Academy 2015

Programma 2015

25 februari 2015: Module 1 - De bedrijfsjurist en risk management

Wat kan de rol van de bedrijfsjurist zijn binnen het risk management van de onderneming? Hoe kan de bedrijfsjurist deze juridische risico’s managen? Welke problemen stellen zich in de praktijk en welke aanbevelingen kunnen we formuleren?
Deze module wordt gemodereerd door FrahanBlondé.
Gastspreker is Franck Verdun, auteur van ‘Le management stratégique des risques juridiques’.

Inschrijven voor module 1

26 maart 2015:  Module 2 - De bedrijfsjurist en compliance
Het blijft een moeilijke vraag: wat is de rol van de bedrijfsjurist in compliance?
Hoe moeten we compliance definiëren? Hoe kunnen we compliance werkbaar implementeren?
Naar een antwoord op deze sleutelvragen zoeken we samen met Christophe Greven, bedrijfsjurist bij UTC en Saskia Mermans, CLO bij KBC. FrahanBlondé, specialist in deze materie, duidt en modereert.

7 mei 2015:  Module 3 -De bedrijfsjurist en CSR

Onze ondernemingen hechten steeds meer belang aan CSR. We zien dat ook vaker de bedrijfsjurist hier een rol toebedeeld krijgt. Wat kan de bedrijfsjurist toevoegen op vlak van CSR? Waar liggen potentiële valkuilen? Hoe moet de ethiek van de bedrijfsjurist zich verhouden tot de ethiek van de onderneming?
Sabine Denis, CEO van Business and Society heeft in deze materie pionierswerk verricht. Zij maakt van CSR een down to earth werkinstrument dat elke bedrijfsjurist helpt zijn impact in het bedrijf te vergroten.
Deze module wordt gemodereerd door FrahanBlondé.


24 september 2015:  Module 4 - Uitdagingen en oplossingen voor Only Legal Officers (OLO’s)

Solo en KMO-juristen hebben een bijzondere positie. Zij moeten de nieuwe uitdagingen van de bedrijfsjurist waarmaken in een bedrijfseigen kader, met vaak beperkte middelen en in een specifieke bedrijfscultuur. 
Deze formule herhaalt de voornaamste boodschappen van de verschillende modules LMA 2011 – 2013 en is dus ook voor bedrijfsjuristen uit grotere departementen die deze reeks niet eerder volgden een eye-opener en een goede kennismaking met de LMA.
De module wordt mee voorbereid en begeleid door enkele ervaren solo en KMO-juristen. FrahanBlondé leidt opnieuw deze succesformule.


29 oktober 2015:  Module 5 - Grote uitdagingen voor de Chief Legal Officer

De sessie, die uitzonderlijk ’s avonds wordt georganiseerd, is enkel op uitnodiging.

26 november 2015:  Module 6 - Starters: hoe word ik een waardevolle bedrijfsjurist?

Bedrijfsjurist is een apart beroep. Het vergt speciale skills en attitudes. Universiteitsverlaters en juristen die de overstap maken van de balie leren dit soms ‘the hard way’. In deze module kijken we hoe de bedrijfsjurist zich kan profileren als business partner. Daarnaast is er aandacht voor het belang van zorgvuldige carrièreplanning. Deze module wordt opnieuw gemodereerd door FrahanBlondé.


Legal Management Academy 2014

Onder het motto "Wiens taal men spreekt, wiens oor men heeft", organiseerde de "Legal Management Academy" dit najaar 4 modules met de focus op de communicatie met de interne cliënt.

 • Communicatie met de CFO

  De CFO droomt in cijfers. Cijfers zijn dan ook wat hij wil horen. Maar hoe vertaal je het werk van de bedrijfsjuridische dienst in cijfers? Hoever laat je de CFO mee bepalen welke juridische diensten je inkoopt?
  Richard G. Stock is een legal service consultant, partner van het Canadese Catalyst Consulting. Zijn expertise van over de oceaan belooft een boeiende uiteenzetting in het Engels.
  Lees meer : www.catalyst.legal.com

  •  Communicatie met de marketing

  Wie van ons kent niet het steeds weerkerende gevecht met de marketeers en de commercieel verantwoordelijken? Hun ongebreidelde creativiteit botst vaak tegen de muur van wettelijke voorschriften en beperkingen.
  Begrijpen wat voor hen essentieel is, helpt om oplossingen te formuleren die juridisch compliant en toch werkzaam zijn. 

  • Communicatie met de CEO

  Toegang tot de CEO is cruciaal voor het vergroten van de impact van het bedrijfsjuridisch werk. Maar hoe kan men het best deze deur openen, hoe kan men vertrouwen winnen?
  Weten wie de CEO is, hoe hij denkt, waarom hij doet wat hij doet, wat hij wel en niet wil weten, wat hij zou moeten weten.
  Er is geen betere dan Marc Buelens, professor aan de Vlerick management school, om ons in het hoofd van de CEO te laten kijken.

  • Communicatie met de werkvloer

  - Wanneer ben je gebonden door een contract?
  - Welke gegevens mag je opslaan?
  - Waarom mag je het op een receptie voor een vakorganisatie niet hebben over de verkoopstrategie van je bedrijf?
  - Hebben consumenten echt zoveel rechten?

  Deze en andere concepten eenvoudig uitleggen aan je collega’s die niet juridisch gevormd zijn; ervoor zorgen dat ze het belang van een juiste toepassing inzien; de juiste reflexen aanleren... Bedrijfsjuristen hebben ook hier een belangrijke taak.
  Barend Blondé en Antoine Henry de Frahan loodsen ons door de bestaande pedagogische tools en geven aan hoe deze aan de eigen bedrijfsorganisatie kunnen aangepast worden.
  Zoals steeds een zeer interactieve en welgedocumenteerde module.

  Lees meer : bio Barend Blondé, bio Antoine Henry de Frahan


Legal Management Academy door en voor bedrijfsjuristen 


De allereerste Legal Management Academy van het IBJ zit erop! Het was een enorm succes!
 
12 bedrijfsjuristen deelden hun bijzondere expertise met de deelnemers van de Legal Management Academy. Wie  weet namelijk beter met welke uitdagingen de bedrijfsjuridische dienst wordt geconfronteerd dan de bedrijfsjurist zelf?

Belangrijke uitdagingen en oplossingen die het verschil hebben gemaakt in hun onderneming, “best practices”die de bedrijfsjuridische dienst versterken, kwamen aan bod.
 
De onderwerpen van deze Legal Management Academy 2011-2013 waren:
 

Module 1 – Rol van en waardecreatie door de bedrijfsjurist 
Module 2 – Leidinggevenden 
Module 3 – Efficiency, tools and systems
Module 4 – Outside Counsel Management & budget control
Module 5 – Solo en KMO-juristen
Module 6 – Self-management

DISCLAIMER  |  SITEMAP  |   |